KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
KRKONOŠE - STŘED
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  KRNAP
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

BÁR Zdeněk

Spisovatel, lit. historik a kritik, pedagog, narozen 19.1.1904 ve Štramberku, zemřel 17.7. 1980 v Ostravě .
Absolvoval reálné gymnázium v Příboře, maturita 1923. Ve studiích pokračoval na pražské UK, nejdříve si zapsal práva, později si zvolil obory čeština -francouzština. Během studií měl na něho vliv jeho učitel prof.M.Hýsek.
Po vystudování pedagogicky působil v Praze, trvale však zakotvil na Ostravsku. Působil na gymnáziích v Ostravě a v Hlučíně. Začínal zde v r. 1927 jako mladý středoškolský profesor češtiny a francouzštiny na tehdejším reálném gymnáziu.
Po druhé světové válce byl lektorem češtiny na univerzitě v Grenoblu.
Po 1948 obviněn z činnosti proti tehdejšímu režimu a vězněn až do 1960. Po propuštění z vězení pracoval jako úředník, 1967-73 byl ředitelem Kulturního domu v Hlučíně. Kulturní dům řídil v letech 1967-1973.
Už za vysokoškolských studií publikoval časopisecky verše, prózu i literární kritiky. Prošel, podobně jako jeho generační druhové, obdobím poetismu, ovlivněn poezií V. Nezvala.
V dalším básnickém vývoji se však od poetismu vzdálil a tíhl k tradičním hodnotám, objevil pro sebe znovu téma domova a rodného kraje.
Soc. motivy v Bárově poezii jsou odrazem vlivu poezie Bezručovy, vyvěraly však také z poznání poměrů na Ostravsku. Zduchovnělá obraznost, umocněna namnoze událostmi druhé světové války, charakterizovala Bárovu poezii na přelomu třicátých a čtyřicátých let. Zřetelně se tato tendence projevila v Písni pod Beskydami.
Motivy domova a návratu do rodného kraje se objevily i v Bárově próze. Od lyricky laděných próz směřoval postupně k románové epice. Jeho próza byla často spojována s ruralismem. Bárovo zaujetí pro rodnou krajinu bylo vykládáno jako tíhnutí k venkovu a jeho tradicím. Rád se vracel jako básník a prozaik do minulosti svého kraje, sledoval v prózách jeho proměny, zvláště vliv průmyslové výroby na životy drobných lidí. Události války zesílily epickou složku jeho románové tvorby (Mstitelé).
Jako literární historik a kritik byl Bár trvale úzce spjat s literárním životem Ostravska a Slezska. Badatelsky věnoval pozornost P. Bezručovi a spisovateli V. Martínkovi.
Jako kritik usiloval spíše o popularizační výklad lit. díla než o jeho hodnocení, systematicky sledoval lit. tvorbu na Ostravsku a referoval o ní v kritických statích a přehledech.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) 56, 21.03.2003 v 13:57 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba